thai eng

   
scubapro suunto   

           
 • สินค้า :
 • PADI Emergency First Response (EFR)
 • รหัส :
 • pc03
 • ราคา :
 • 4,500.00 ฿
 • ค่าจัดส่ง
 • ไม่คิดค่าจัดส่ง
 • ขนาด :
 • -
 • จำนวน :
รายละเอียดสินค้า

PADI Emergency First Response (EFR)

         เนื้อหาของหลักสูตรจะแบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ ส่วนแรกคือ การชมตัวอย่างจากวีดีโอ และสาธิตวิธีปฏิบัติ โดยครูผู้สอนเพื่อเน้นในจุดที่มีความสำคัญ อีกส่วนหนึ่งคือผู้เรียนจะได้ฝึกปฏิบัติจริงกับหุ่นขนาดเท่าคนจริงและคนเพื่อให้เกิดความชำนาญและสามารถปฏิบัติได้อย่างถูกวิธี

เนื้อหาที่เรียนประกอบด้วย

1. การเตรียมตัวและการตรวจสอบเบื้องต้นเมื่อพบผู้ประสบเหตุ(Primary Assessment)
2. การปั๊มหัวใจและการเป่าปากโดยผู้ช่วยคนเดียว (One Rescuer CPR)
3. การแก้ไขอาการสำลักและการเปิดทางเดินหายใจ (Airway Management)
4. การห้ามเลือด (Control of Bleeding)
5. การป้องกันอาการช็อค (Shock Management)
6. การตรวจสอบอาการเจ็บป่วย (Illness Assessment)
7. การตรวจสอบอาการบาดเจ็บ (Injury Assessment)

ระยะเวลาเรียน : 6-8 ชม.
คุณสมบัติของผู้เรียน : บุคคลทั่วไป
ค่าเรียน 4,500 บาท
 ราคานี้รวม ค่าสอน, ค่าหนังสือ EFR, บัตรดำน้ำ EFR

** นักเรียนสามารถนัดเวลาเรียนที่สะดวกกับครูผู้สอนได้โดยตรง 084-3326127(ครูชัยณัฐ) **

ความเห็น
0